Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Drogy

 

Vo väzení sa nachádza množstvo väzňou závislých na drogách, a práve závislosť ich donútila páchať trestnú činnosť, aby takým spôsobom získali peniaze na drogy.

Upozornenie: účelom tohto článku je informovať o rizikách spojených s užívaním drog a omamných látok a prostredníctvom informovanosti vystríhať a odradiť - predovšetkým mladých ľudí - od ich užívania.

Drogy a ich zničujúci dopad na človeka :

Marihuana

Marihuana je droga zložená z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov konopy (Cannabis sp.). Najdôležitejšou účinnou látkou je δ-9-tetrahydrokanabinol (THC), ktorý tvorí cca 1 % rastliny. Listy a stonky majú menší obsah aktívnych látok. Šišky obsahujú najväčší podiel v rastline. Semienka neobsahujú aktívnu látku THC. Taktiež samičie rastliny obsahujú viac aktívnych látok ako samčie.
Marihuana obsahuje viac ako 460 známych zlúčenín, z nich 60 má 21-uhlíkovú štruktúru typickú pre kanabinoidy. Psychicky najaktívnejší kanabinoid je tetrahydrokanabinol. Kanabinoidy sú rozpustné v alkohole a v tukoch.

Marihuana je najčastejšia mäkká droga, ktorá je rozšírená po celom svete. Hlavnými konzumentmi sú ľudia vo veku od 15 do 25 rokov. Široká verejnosť usudzuje, že aj keď marihuana nie je pre človeka smrteľne nebezpečná, a môže tvoriť podobne ako alkohol most ku tvrdším drogám ako sú extáza, pervitín, heroín alebo kokaín.
Pri prvej konzumácii sa marihuana prejavuje veľmi individuálne. Niektorí konzumenti pociťujú ospalosť, sucho v ústach alebo eufóriu, ktorú zvyčajne zažívajú pravidelnejší konzumenti. Aj doba účinku je individuálna, ale priemerne to je 1–5 hodín.
Obvyklé účinky vyvolané marihuanou sú:
zmenené vnímanie času, priestoru a osôb
eufória, pocit šťastia a veselosť
nesúvislý tok myšlienok a reči
zaostrenie zmyslov
niekedy únava, ťažkopádnosť, závrate a sucho v ústach
zrakové halucinácie (pri väčších dávkach)
sluchové halucinácie (pri väčších dávkach)
[upraviť]Spôsob užívania
Sú rôzne spôsoby prípravy a užívania. Pri fajčení sa účinok prejaví po 1–10 minútach a trvá 1–4 hodiny. Ak sa marihuana pridáva ako prísada do jedál, účinok sa prejaví po 30–60 minútach, a trvá 2–6 hodín.

Fajčenie

Marihuana sa fajčí samostatne, alebo v zmesi s tabakom. Cigareta s marihuanou sa nazýva aj joint. Iný spôsob fajčenia marihuany je aj pomocou improvizovanej alebo špeciálnej vodnej fajky zvanej bong alebo bongo. Používa sa aj malá fajočka.
Marihuanový dym poškodzuje pľúca rovnako ako tabakový, alebo každý iný dym. Fajčenie marihuany dráždi horné dýchacie cesty 15 krát viac ako fajčenie tabaku. Aj keď sa marihuana fajčí menej, 5 jointov ma rovnakú škodlivosť ako krabička cigariet, pretože obsahuje 4 krát väčšie množstvo dechtu ako cigareta. Pri inhalácii sa dlhšie drží v dýchacích cestách (pre väčší účinok). Má sa za to, že marihuana podporuje vznik rakoviny pľúc, hoci sa to doteraz nedokázalo.

Joint

Ručne balené cigarety s marihuanou, tzv. jointy.
Joint je ručne vyrobená marihuanová cigareta. Skladá sa z papierika, filtra (tvrdý papier, najčastejšie roh z krabičky cigariet), tabaku a marihuany. Do jointu sa najbežnejšie pridáva tabak a marihuana (hlavne samičie kvety) v rôznych pomeroch. Joint sa ale môže skladať buď iba z marihuany, alebo z marihuany a hašišu.

Iné spôsoby

Dajú sa z nej upiecť koláčiky, uvariť mlieko, kakao, čokoláda alebo vyrobiť maslo. Niekedy sa namáča v alkohole pre zvýšenie účinnosti (alkohol v ktorom sa rozpúšťa THC).

Závislosť

"Závislosť na marihuane sa vyskytuje veľmi zriedkavo a nikdy nie je fyzická, vždy sa jedná o psychickú závislosť". To je nepravdivý názor, ktorý bol donedávna predmetom mnohých diskusií a medicínskeho výskumu. Dnes už vieme ako kanabinoidy fungovanie človeka menia. Vieme, že to je cez tzv. endokanabinoidný fyziologický systém, ktorého atakovaním exogénne, tj. napr. fajčením marihuany meníme správanie nášho tela a jeho reakcie na skoro všetkých úrovniach. Preto nemožno súhlasiť s vyššie spomínaným názorom, že závislosť nie je fyzická. Spoločné patobiologické mechanizmy vzniku závislostí od drog /mäkkých, tvrdých ale aj alkoholu, nikotínu/ ale aj tučných opulentných jedál a pod., teda závislosti všetkého druhu majú veľký vplyv na fungovanie organizmu. Druhá vec je ako sú dlho tieto zmeny v organizme pretrvávajú. To záleží nepochybne od mnohých faktorov - zloženia a množstva príjmanej drogy, pridružené ochorenia, predispozície, konštitúcia ľudského tela, pohlavie, vek, pôsobenie stresov, strava a pod.

Otrava

Pri otrave dochádza k poruchám vedomia.

 

Heroín

Výroba a užívanie

Heroín sa pripravuje zlúčením morfia, účinnej látky ópia a kyseliny octovej. Ópium sa získava z mliečnej štavy bieleho maku. Heroín je hnedý až bledobéžový alebo biely prášok, ktorý sa vstrekuje do žíl v zriedenej podobe. Čím je svetlejší, tým má vyšší obsah heroínu.

Narkomani používajú na prípravu aplikácie :

- štvrtgramový navážený sáčok

- kyselinu citrónovú

- lyžička v ktorej sa ohrievaním nad zapalovačom pripravuje vodný roztok na injekčné podanie

- cigaretový filter slúži na odfiltrovanie nerozpustených častí pri naťahovaní do striekačky.

Po vstreknutí do žíl účinkuje heroín bleskurýchlo. Dostaví sa euforický pocit nazývaný „pecka“ a pocit tepla. Mizne strach a bolesť. O niečo neskôr sa užívateľa zmocní ospalosť, blažený pokoj a celkom zavádzajúci pocit súzvuku s celým svetom. V malom množstve vedie heroín k výrečnosti a úplnej spokojnosti so sebou samým. Vo vyšších dávkach spôsobuje istý druh tranzu, tlmí dýchacie centrum a spomaluje tepovú frekvenciu. Po odznení opojenosti nastupujú silné depresie a nepokoj.


Heroin sa aj fajčí rozmiešaný v normálnej cigarete alebo inhaluje do úst po zahriatí na kúsku alobalu cez nejakú trubicku.


Vedlajšie účinky a riziká:

degradácia osobnosti, utlmenie mozgovej a srdcovej činnosti, apatia, zapálené rany po vpichoch, bezvedomie, zástava srdca, vysoká návykovost, zníženie imunity,

Degradácia osobnosti: zníženie úrovne osobnosti

* Dezintegrácia osobnosti: často sa spája s psychotickými procesmi a demenciou; je tu prítomné celkové zníženie úrovne osobnosti a intelektových funkcií; v poslednej fáze dochádza až k rozpadu osobnosti
* Deteriorácia osobnosti: zníženie najmä intelektových funkcií na základe organickej poruchy
* Depravácia osobnosti: porucha najmä v morálnej a sociálnej oblasti; strata vyšších citov; prítomná pri alkoholových a drogových závislostiach

 

Speed / amfetamín /

Amfetamíny schované pod názvom speed

Speed je spoločné označenie psychotropných drog, ktoré sa štruktúrou ponášajú na amfetamíny. Tento laboratórny produkt sa s oblubou užíva na párty ako „náladovka“. Po tejto povzbudzujúcej droge siahajú okrem toho aj mnohí ľudia, ktorí sú pod velkým tlakom.

Amfetamíny poprvý raz syntetizovali v roku 1887 v Nemecku. Spočiatku ich používali v lekárstve na potlačenie spánku. V 2. svetovej vojne podávali túto látku skoro všetky armády svojim vojakom, aby zvýšili ich výkonnosť a agresivitu. Pomerne lacný speed (koks robotníkov) je dnes jednou z najrošírenejších drog. Najčastejšie sa predáva vo forme bieleho prášku, zabaleného v tzv. obálke.

Aj do amfetamínov sa niekedy pridávajú ďalšie látky, a tým je ich účinok nevypočitateľný. Speed sa prehltáva, inhaluje a niektorí si ho vstrekujú do žíl, co je mimoriadne nebezpečné.


Droga

Amfetamín podporuje uvolnovanie telu vlastných látok, predovšetkým noradrenalínu. Je to silná stimulačná látka, ktorá priamo ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu.


Opojenosť

Amfetamín pôsobí stimulačne, potláča chuť do jedla, zvyšuje výrečnosť, výkonnosť, spontánnosť. Potláča únavu a pocity bolesti. Nezriedka vedie k agresivite. Jeho pôsobením stúpa krvný tlak, srdce začína divoko búšiť, vzniká nebezpečenstvo prehriatia organizmu. Droga paralyzuje telesné kontrolné systémy.


Riziká

Užívateľ často pocituje mimoriadnu nervozitu, chvenie, nutkanie na vracanie, prehriatie, má poruchy spánku. Objaviť sa môže aj strach a psychózy.

Veľmi nebezpečné je miešanie speedu s inými drogami. Obsah účinnej látky v droge kolíše a tak môže prísť veľmi ľahko k predávakovaniu. Hrozí infarkt, toxické delírium a zastavenie činnosti srdca.

Pri odznievaní pôsobenia drogy a po ňom sa človeka zmocní totálne vyčerpanie, ku ktorému sa pridružujú akustické halucinácie, perzekučné bludy a extrémny nepokoj. Niektorí sa týmto stavom chcú vyhnúľ užitím upokojujúcich prostriedkov, čo je mimoriadne nebezpečné!


Kokain

Žuvanie listov koky má v Južnej Amerike tradíciu siahajúcu niekolko tisícročí do minulosti. V Európe a v USA sa táto droga rozšírila až potom, keď sa z nej podarilo v roku 1860 syntetizovat účinnú látku kokaín. Vďaka svojim povzbudzujúcim účinkom sa stal rekreačnou drogou oblúbenou najmä medzi umelcami a intelektúálmi. Ale iba do chvíle, kým nevyšla najavo jeho nebezpečnosť. V USA ho vyhlásili za ilegálnu drogu v roku 1914.

Zneužívanie kokaínu v súčasnosti prudko narastá. Rozšírenie kokaínu na Slovensku bránia jeho vysoké ceny. Ešte stále sa pokladá za drogu „elity“, a preto ho užívajú skôr dobre prosperujúce kruhy.


Kokaín nazývaný aj koks alebo sneh, je rastlinný alkaloid, ktorý sa nachádza v listoch kokainovníka, pestovaného predovšetkým v Južnej Amerike. Predáva sa väcšinou vo forme vločkovitého prášku.

Kokaín sa šňupe (vdychuje nosom) a tým sa okamžite dostáva krvným obehom do mozgu. Niekedy sa aj fajčí alebo vstrekuje do žíl.

Koks je silný stimulant, ktorý účinkuje podobne ako speed. Predáva sa na gramy v skladačkách. Čím je retazec dílerského predaja dlhší, tým menej kokaínu obsahujú skladačky. Miešajú sa s rôznymi prostirdkami. Predpokladá sa, že koks predávaný na ulici sa skladá maximálne z jednej tretiny kokaínu.


Opojenosť

Kokaín ovplyvňuje všetky oblasti nervovej sústavy a pôsobí povzbudzujúco. Potláča strach a zvyšuje sebavedomie a kreativitu. Tlmí pocity hladu a vyčerpanosti, zvyšuje telesnú teplotu, tepovú frekveniu a obsah cukru v krvi. Po jeho užití však často dochádza k stavom úzkosti a stihomamu. Človek sa stáva agresívnejším.

Opojenosť sa síce dostaví rýchlo, ale rovnako rýchlo, približne po pol hodine, sa stráca. Abstinenčné príznaky prichádzajú náhle a intenzívne. Čím viac kokaínu človek užije, tým je absťák silnejší. Depresie a úzkostné stavy môžu trvať celé dni.

Niektorí užívatelia nachádzajú jediné východisko v samovražde. Aby predišli celkovému úpadku, pokracujú v užívaní kokaínu alebo presedlajú na silnejšie drogy. To stojí okrem iného aj veľa peňazí. Trvalému sociálnemu úpadku sa preto nevyhne nik z užívajúcich.


Riziká

Najviac trpí nos, pretože kokaín poškodzuje nosovú sliznicu, prínosové dutiny a rozleptáva nosovú prepážku. Časté sú poruchy srdcového rytmu, ktoré môžu viesť až k infarktu. Možné sú aj poškodenia ciev, mozgovej kôry, kolapsy a epileptické záchvaty.

Vysoký je aj stupeň psychickej závislosti. Typické sú sklony k násiliu, nervozita, impotencia, egoizmus a zmeny nálady. Niekto rieši absťáky sedatívami, aby zaspal. To však problém zhoršuje, a pritom vôbec nerieši.

 

LSD

 

LSD silno ovplyvňuje vedomie a najčastejšie sa spája s hnutím hippies zo 60–tych rokov minulého storočia. Túto drogu vtedy užívalo veľa rebelov, ktorí hladali jej prostredníctvom nové, dosial nezvyčajné zážitky.

Potom sa na niekoľko desaťrocí vytratil záujemo LSD. Do popredia sa dostalo znova až so vznikom technoscény. Tento omamný prostriedok sa často užíva ako „protiváha“ k speedu a extáze. Aj táto kombinácia drogy je mimoriadne nebezpečná. LSD účinkuje dlho – až 12 hodín – a trip (intoxikáciu) nemožno kontrolovať.


Droga

LSD sa syntetizuje z kyseliny lysergovej, ktorú obsahuje námel. Je to hubový parazit na obilí. LSD – dietylamid kyseliny lysergovej – je najsilnejší nám známy halucinogén, ktorý účinkuje už v najmenšom množstve. Účinná látka sa nakvapká na malé kúsky papiera (známky) alebo plste. Užíva sa zvyčajne perorálne (prehltáva sa). Na trh sa dostáva aj vo forme piluliek a kapsúl. Takáto „známka“ obsahuje rôzne množstvo LSD (medzi 25 – 250 mg), preto nemožno jej účinok vopred odhadnúť. Microdots sú malé pilulky, v ktorých je skoncentrovaný vysoký obsah LSD.


Opojenosť

Po užití LSD dochádza k optickým ilúziám, zmeneným telesným pocitom a divokým halucináciám. Pod týmto vplyvom užívateľ vníma úplne inak okolitý svet. Obrazy začínajú ožívať, človek vidí predmety inak ako predtým, neustále sa menia ich farby, tvar a velkosť, vidí veci, ktoré vôbec neexistujú – vníma svet z úplne inej perspektívy.

Niektorí užívatelia vravia, že majú pocit, akoby vystúpili z vlastného tela. Ten môže byť príjemný, ale i nepríjemný. Sú dobré a zlé tripy, pretože LSD je nevyspytateľné. Oveľa viac než pri iných drogách závisia aj od toho, ako sa človek pred ich užitím cíti a kde sa nachádza. Je najlepšie, ak je celkom uvolnený v dôverne známom prostredí.

Často dochádza k zmenám nálady, strachu a stihomamu, stúpa dychová frekvencia, krvný tlak a telesná teplota.


Riziká

Psychóza, nekontrolovatelný hororový trip spojený s panickými stavmi, neprimeranými reakciami a znižujúcou sa výkonnosťou môže vzniknút už po prvom užití.

Zriedkavosťou nie sú ani nehody a úrazy, ktoré majú na svedomí nebezpečné halucinácie. Pri predávkovaní hrozí zlyhanie činnosti srdca. Vypuknúť môžu aj doposiaľ skryté duševné choroby.

Obávané sú flashbacky (rekurentné psychické poruchy), ktoré sa môžu objaviť aj po mesiacoch. Sprevádzajú ich úzkostné stavy a hororové halucinácie, ktoré znova ožívajú predchádzajúci trip. Niekedy trvajú celé hodiny. Väcšinou bývajú rovnako hrôzostrašné ako samotný trip.


Extáza

Extáza je najrozšírenejšou spomedzi tzv. diskotékových, tanečných drog. MDMA, úcinnú látku v tabletkách extázy po prvý raz syntetizovali v roku 1898. Verejnost však túto drogu takmer 50 rokov prehliadala. Medicínske pokusy použit drogu ako prostriedok znižujúci chuť do jedenia (anorektikum) alebo „drogu pravdy“ – neboli úspešné, alebo ich zastavili pre „cudesné vedlajšie úcinky“.

Extáza – krátko XTC alebo E – sa rozšírila až v súvislosti s techno hudbou – ale zato velmi razantne. Extáza patrí ku koloritu techno-parties, pretože po jej užití dokáže mládež bez akýchkolvek problémov pretancovať celé noci. Pilulky sa vyrábajú v rôznych farbách, velkostiach a s rôznou potlačou.

K povzbudzujúcemu prostriedku z laboratória sa možno dostať pomerne lacno. Jeho základnou zložkou je amfetamín, MDMA je jeho derivát. Pod rovankým názvom sa predávajú aj príbuzné substancie. Preto sa dajú ich účinky a vedlajšie účinky veľmi ťažko kontrolovať. Pilulky sa často dopĺňajú aj inými – lacnejšími – látkami, napr. hroznovým cukrom alebo liekmi. Nebezpečné sú najmä preto, že užívateľ často ani nevie, čo skutočne obsahujú. Niektoré kombinácie môžu mať zhubné, ba priam smrtelné následky.


Droga

Extáza je súhrnný pojem pre psychoaktívne látky z chemickej skupiny metamfetamínu. V mozgu spôsobuje vylučovanie telu vlastných látok serotonínu a L–dopy, ktoré vyvolávajú pocity štastia a príjemnej pohody. MDEA známy pod názvom EVE, je síce blízky príbuzný MDMA, ale pri jeho pôsobení chýbajú posledne opísané pocity.

Mimoriadne obávaná je kombinácia extázy a ketamínu. Je to anestetikum určené pre kone, veľmi podobné veterinárnym liekom PCP. V predaji je aj čistý ketamín, ktorý sa podáva injekcne, ústne, alebo sa inhaluje. Ketamín poškodzuje mozog a má celkovo katastrofálne účinky.

Hitom sú v súčasnosti rastlinné drogy rozšírené pod názvom herbal extáza. Celkom nesprávne sa o nich šíria fámy, že sú vzhladom na svoj pôvod neškodné, že sú to vraj akési ekodrogy. Nesmieme však zabúdať, že všetky drogy, teda aj tie najhošie, pohádzajú z rastlín a bylín. Samotná príroda produkuje tie najprudšie jedy. Herbal–XTC obsahuje zväcša efedrín, ktorý pochádza z rastliny chvojníka čínskeho. Môže mať veľmi nepríjemné vedľajšie účinky.


Opojenosť

Pilulky extázy majú dvojaký účinok: na jednej strane pôsobia (pri nižších dávkach) povzbudzujúco, na druhej však vyvolávajú (pri vyšších dávkach) pseudoilúzie a pseudohalucinácie, ovplyvnujú vedomie a vnímanie.

Okolitý svet sa potom javí farebný a priam neskutočný. Po užití extázy je človek zhovorčivý, má intenzívne pocity spolupatričnosti. Extáza robí ľudí priatelskejšími, potláča pocity únavy a hladu. Jej užívateľ prekypuje energiou. Medzi bezprostredné telesné účinky patrí zrýchlený tep, zvýšený krvný tlak, prehriata pokožka a svrbenie.


Riziká

Obsah účinných látok v ponúkaných drogách nebýva rovnaký, a preto sa nedá vylúčiť riziko predávkovania. Podľa súčasných poznatkov nedochádza pri miernej a nepravidelnej konzumácii k závislosti, miešanie drog však môže mať osudné následky.

Po ich užití dochádza k odstaveniu varovných telesných systémov – telo sa prehreje a tým vyschýna – nastáva dehydratácia organizmu. Stáva sa tak najmä pri tanci. Následkom môžu byť kolapsy, ba až smrteľné zlyhanie krvného obehu. Čoraz častejšie vzniká podozrenie, že extáza poškodzuje aj mozog. Výsledky pokusov na zvieratách ukázali, že extáza zničila u myší, potkanov a opíc nervové dráhy, predovšetkým v tých oblastiach mozgu, ktoré riadia pamäť a city. Dochádza tým k prestavbe mozgu.

Už krátko po užití môžu vzniknúť psychózy: užívatelia strácajú kontrolu nad myslením a pocitmi, objavujú sa halucinácie alebo panický strach, neraz preceňujú svoje sily, čím môže dôjsť k úrazom. Pri dlhodobom užívaní odoberá extáza telu serotonín. Človek sa už nedokáže sám od seba dobre cítiť a nedokáže spať, ba čoskoro sa objavia aj depresívne stavy. 

Ak sa počas opojenosti vypije naraz privela tekutín, môže dôjst k opuchu mozgu a tým k rýchlej smrti. Obávaný je aj absťák – môže trvať až 5 dní a je 10x horší ako po alkohole, a ten je už sám osebe dosť zlý.

Výsledky výskumov hovoria, že takmer všetci mladiství konzumujú popri extáze ešte aj kanabinoidy, neraz i kokaín, LSD alebo speed. Okrem toho vypijú veľa alkoholu. Takémuto kombinovanému užívaniu sa pripisuje väčšina negatívnych následkov. Vtedy môže privodiť smrť už jediná tabletka.

 

Mefedron

Slangovo označovaná akoMňau-mňauMad Cat (šialená mačka) alebo jednoducho Dron. Mefedron sa prvýkrát objavil v roku 2009 v Anglicku, kde sa pomerne rýchlo stal štvrtou najobľúbenejšou klubovou drogou na čiernom trhu. Ide o drogu z kategórie tzv. legálnych stimulantov (legal highs), ktoré vďaka pozmenenej chemickej štruktúre nemožno v zmysle platnej legislatívy jednotlivých štátov považovať za nelegálne látky. Zaobchádzanie s týmito látkami je preto až do prijatia formálneho zákazu v jednotlivých štátoch legálne.

Mefedron sa v Európe zatiaľ voľne distribuuje a zvykne sa ponúkať ako hnojivo na rastliny; toto využitie mefedronu však nebolo doposiaľ potvrdené. Podľa všetkého ide o maskovanie jeho skutočného využitia na trhu s drogami. K zákazu voľného nakladania s mefedronom už pristúpilo viacero európskych štátov (Švédsko, Nórsko, Dánsko, Estónsko, Nemecko, Rumunsko, Chorvátsko, Írsko a Veľká Británia). Zákaz sa čoskoro dá očakávať v rámci celej Európskej únie vrátane Slovenska.

Mefedron je biely prášok horkej chuti chemicky označovaný ako 4-methylmethkatinon (4-MMC), zdrojom je chemická štruktúra prírodného kathinonu – účinnej látky africkej rastliny Katha jedlá (Catha edulis).

Na čiernom trhu sa mefedron najčastejšie predáva v práškovej forme, resp. balený v liekových kapsliach. Droga sa najčastejšie šnupe alebo pije rozpustená v nápoji. Účinky nastupujú v závislosti od množstva a koncentrácie užitej látky po cca 20 minútach a trvajú cca 2-4 hod. Účinky sú porovnateľné s účinkami extázy (MDMA), efedrínu alebo metamfetamínu (pervitín); mefedron sa z toho dôvodu radí do skupiny tzv. „tanečných drog“.

Prejavy akútnej intoxikácie sú: zvýšená srdečná činnosť, návaly tepla, potenie, poruchy vnímania času, žalúdočná nevoľnosť, zatínanie zubov, rozšírené zrenice. Po odznení úvodných nepríjemných pocitov nastupuje vnútorný pokoj, jemná eufória, potreba zdieľania s inými, otvorenosť.

Okrem známych rizík typických pre skupinu tanečných drog sa u mefedronu predpokladá vysoké riziko vzniku psychickej závislosti pre svoje euforizujúce účinky a zvýšené nutkanie užitia ďalšej dávky v snahe predĺžiť odznievajúcu intoxikáciu. Z tohto dôvodu sa neodporúča mať počas intoxikácie prístup k väčšiemu množstvu tejto látky, nakoľko hrozí jej nekontrolované užívanie vedúce k predávkovaniu. Vo svete sa už eviduje niekoľko prípadov predávkovania alebo presilenia organizmu s následkom smrti u užívateľov mefedronu.

 

Generačný čas: 6.12306594849ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)