Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Duchovné služby

Novelou zákona z 1. mája 2008 sa urcujú zásady pre poskytovanie duchovných služieb pre obvinených a osobitne sa upravuje poskytovanie duchovných služieb obvineným v kolúznej väzbe, ktorým ich možno poskytnút len po predchádzajúcom súhlase orgánov cinných v trestnom konaní alebo súdu okrem prípadov, ak duchovnú službu poskytuje väzenský kaplán a duchovný ústavu vedie o poskytnutí duchovnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu cinnému v trestnom konaní alebo sudcovi.

Spravidla je povolený kontakt s kaplánom v pracovné dni od 07:00 do 18:00 hod. a v dni cirkevného sviatku v case, v ktorom to riaditel ústavu povolí - to býva individuálne.

 

Vo väzení vám môže velmi vela pomôct stretnutia s knazom. Je to jeden z málo inteligentných ludí, ktorý sa s vami rozpráva ako civilný clovek a vy sa nemusíte obávat toho co mu poviete.

Je síce pravda, že tí málo inteligentní väzni sa z vás budú poza chrbát posmievat pretože stretnutia s knazom považujú za nieco slabošské, ale to si nesmiete všímat a nemôžete sa nechat strhnút tou davovou psychózou, že ked ku knazovi 95% väznov nechodí, tak tam nepôjdem ani ja.

Ja som mal štastie na dobrého knaza, ktorý sa väznom snažil v prvom rade pomôct /obrazne povedané/ ako Kristus. Ježiš totižto najprv liecil chorých, nasýtil hladných, premenil vodu na víno a až potom kázal ludom co môžu robit a co nie.

Tento mladý knaz tiež najprv zistoval co koho trápi a ako mu môže pomôct po ludskej stránke, a až potom sa väznom snažil morálne prihovárat.

Generačný čas: 8.04805755615ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)