Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Európska cena za prevenciu kriminality r. 2009 - predkladanie projektov

Európska cena za prevenciu kriminality - výzva na predkladanie súťažných projektov


European Award for Crime Prevention ECPA - Stockholm 2009

Konferencia Európskej siete pre prevenciu kriminality /European Crime Prevention Network- EUCPN/ o najlepšej praxi a Európska cena za prevenciu kriminality /European Crime Prevention Award –ECPA/ sa bude konať 9.-10. decembra 2009 v Štokholme. Podľa tradície bude víťaz vyhlásený a odmenený večer 9. decembra na slávnostnom ceremoniáli. Témou tohtoročnej konferencie a súťaže je:

„Prevencia kriminality a viktimizácie medzi deťmi a mládežou. Súčasné a budúce výzvy – škola, kybernetický svet a verbovanie do zločineckých skupín .“

Konferencia bude obsahovať plenárne zasadnutie s kľúčovými hovorcami a workshopy. Švédsko vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa aktívne zúčastnili konferencie.
V rámci témy konferencie sa budú zaoberať štyri workshopy problémami a skúsenosťami z implementácie projektov. S použitím projektu Ringstedu /víťazný projekt z ECPA 2006/ na úvod sa diskusia zameria na vplyv ECPA. Druhý workshop sa zameria na počítačovú kriminalitu , tretí na nábor do zločineckých skupín. Vo štvrtom workshope sa bude konať diskusia a prezentácia súčasných príkladov ako je možné organizovať národnú podporu v lokálnej prevencii kriminality čo najefektívnejšie.
Hlavným účelom konferencie je dať účastníkom možnosť výmeny vedomostí a skúseností o bežných problémoch, ako proti nim úspešne bojovať a im predchádzať. Program sa bude zameriavať obzvlášť na to, ako národné inštitúcie, zodpovedné za prevenciu kriminality v jednotlivých členských štátoch, môžu čo najefektívnejšie podporiť prevenciu kriminality na regionálnej a lokálnej úrovni.

Celkový počet účastníkov je 250.
Každý členský štát môže vyslať šesť účastníkov. Konferencie sa môžu zúčastniť všetky organizácie zainteresované teoreticky alebo prakticky do prevencie kriminality vo verejnom, súkromnom alebo dobrovoľníckom sektore.
Počas konferencie bude príležitosť vystavovať a poskytovať informácie o vstupných projektoch do ECPA a o iných projektoch v špeciálnej výstavnej miestnosti. Pre možnosť vizuálnej prezentácie vstupov je vhodné, aby si účastníci aj v tejto forme pripravili materiály (video, fotografie, brožúry, plagáty atď.). Každý vstup bude mať dve minúty na vizuálnu prezentáciu v anglickom jazyku.
Informácie o predchádzajúcich súťažiach o pravidlách súťaže je možné nájsť na stránke Európskej siete pre prevenciu kriminality .

Návrhy pre ECPA musia spĺňať nasledovné kritériá:

projekt je vyhodnotený a musí dosiahnuť väčšinu cieľov;
projekt je podľa možností inovatívny a zahŕňa nové prístupy a metódy;
projekt je založený na spolupráci medzi partnermi, kde je to možné;
projekt je aplikovateľný pre organizácie a skupiny aj v iných štátoch.
Návrhy projektov do súťaže je potrebné zaslať koordinátorom na obvodných úradoch v sídle kraja, najneskôr do 15.augusta 2009 elektronickou formou na predpísanom formulári. Prezentácia víťazného projektu sa bude konať v anglickom jazyku.

 

Generačný čas: 5.50484657288ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)