Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Jozef Slovák

Jozef Slovák - petinásobný vrah

Narozen 7. dubna 1951 - doživotní trest
V letech 1990 - 1991 zavraždil Jozef Slovák v Cechách a na Slovensku ctyri mladé ženy. Policií byl podezríván i z dalších vražd, které se však nepodarilo v prípravném rízení prokázat. Za vraždu byl souzen již v roce 1982. Trest v délce 15 let si odpykával v Leopoldove. V roce 1990 byl podmínecne - na základe rozsáhlé amnestie prezidenta republiky z vezení propušten. Za další ctyri prokázané vraždy byl v srpnu 1993 Mestským soudem v Bratislave odsouzen k doživotnímu trestu odnetí svobody.

Jozef Slovák byl celkem osmkrát soudne trestán. Prestože má nadprumerné intelektové schopnosti, byl soudními znalci oznacen za psychopatickou osobnost. Prevládajícími rysy jeho osobnosti je agresivita, výbušnost a zvýšený egocentrismus. Ackoliv útocil výhradne na ženy velmi mladého veku, nebyla u neho zjištena žádná sexuální deviace nebo úchylka. Nebyly rovnež zjišteny ani sklony k alkoholismu ci návykovým látkám. Z kriminalistického hlediska jsou zajímavé motivacní cinitele Jozefa Slováka. Krome sexuálního motivu to byl motiv financní, pomsta a odstranení nepohodlného svedka.

První vraždu spáchal 22. srpna 1978 v lesním porostu v Bratislave - Železné studánce. Obetí byla obcanka Jugoslávie 21letá Blažica P., se kterou se náhodne seznámil ve vlaku. Vylákal ji do lesa a pokusil se o soulož. Protože se zacala bránit a kricet, chytil ji za krk a uškrtil ji. Telo odtáhl hloubeji do lesa a zakryl vetvemi. Cást odevu na míste spálil a osobní veci zavraždené daroval prítelkyni. Z vezení byl za tuto vraždu propušten 10. brezna 1990.

Za necelé ctyri mesíce (4. cervence 1990) po propuštení z vezení spáchal svou druhou vraždu. Obetí se stala teprve šestnáctiletá Monika Ondíková z Moldavy nad Toplou (Slovensko). Seznámil se s ní v Praze a spolecne odjeli na Konopište u Benešova. Tam ji vylákal do zámecké obory a osmkrát na ni vystrelil z plynové pistole s neuroparalytickým strelivem. Poté ji nekolika údery holí usmrtil. Zemrelé pak odcizil 2 400 US dolaru, 800 nemeckých marek, více než 16 000 rakouských šilinku, prsten a kosmetiku. Telo zatáhl hloubeji do lesa a prikryl vetvemi. O sedm dnu pozdeji se na místo cinu vrátil a do kapsy kalhot zavraždené vložil vlakovou jízdenku z Ceských Budejovic. Tímto zpusobem chtel zmást policii.

O 17 dnu pozdeji spáchal Jozef Slovák další vraždu v Bratislave. Obetí se stala osmnáctiletá Vladislava Maríková z Chebu, se kterou se seznámil ve vlaku na ceste z Plzne do Bratislavy. Dívka jela do mestecka u Bratislavy za svým prítelem. V Bratislave vylákal svou obet k televiznímu vysílaci Kamzík a úderem lokte do krku ji usmrtil. Poté obet odtáhl do lesa a opet prikryl vetvemi. K této vražde se o rok pozdeji sám doznal a policii privedl k místu, kde byly nalezeny kosterní pozustatky Vladislavy Maríkové.

Dne 15. ríjna 1990 byl Jozef Slovák dodán k výkonu trestu odnetí svobody v délce osmi mesícu za trestný cin nedovolené ozbrojování. Propušten byl 14. cervna 1991 a o dvánáct dnu vraždil potretí. Obetí se tentokrát stala sedmnáctiletá Diana Opúchová z Bratislavy. Kontakt na Dianu Opúchovou získal Jozef Slovák od spoluvezne - prítele Diany Opúchové. Obeti se predstavil se jako kapitán tehdejšího Sboru nápravné výchovy a slíbil ji za cástku 250,- Kcs setkání s vezneným prítelem. Pak ji odvedl do lesa v bratislavské cásti Záhorská Bystrica a zde ji usmrtil nekolika údery do krku a telo mrtvoly zaházel vetvemi.

Poslední prokázanou vraždu spáchal 16. cervence 1991 - mesíc a dva dny po propuštení z vezení za nedovolené ozbrojování. Vražednému útoku Jozefa Slováka se tentokrát neubránila osmnáctiletá Anna Královicová z Bratislavy, se kterou se seznámil v byte její matky. Obema ženám se predstavil pod cizím jménem a prokázal se padelanými doklady. Matce zavraždené Anny Kralovicové pak nabízel šperky, které pocházely z krádeží. V den vraždy se náhodne setkal v prostoru Železné studánky s Annou Kralovicovou, kterou napadl klackem a pak uškrtil páskem. Telo hodil do vysoké trávy a zaházel vetvemi. Cin se stal v místech, kde v roce 1978 spáchal svou první vraždu. Není bez zajímavosti, že nekolik hodin po vražde Anny Královicové navrhl její matce pohlavní styk... O dva dny pozdeji byl Jozef Slovák v Bratislave zatcen. Na jeho tele byly zjišteny oderky, které mu zpusobila v sebeobrane Anna Kralovicová. Krome toho byla u neho zajištena pistole v nelegálním držení. K úmyslnému usmrcení Anny Kralovicové se doznal a policii, která o vražde dosud nevedela zavedl na místo cinu. Na nalezené mrtvole byly patrny stopy po násilné manipulaci s genitálem.

Pri vyšetrování, stejne jako u soudu Jozef Slovák uplatnoval své nadprumerné intelektové schopnosti a bohaté kriminální a vezenské zkušenosti ke své obhajobe. Priznával se také k cinum, které nemohl spáchat a krive obvinoval bývalé spoluvezne s prímé úcasti na vraždách. Snažil se tím zmást policii a komplikovat vyšetrování. Presto se podarilo prokázat Jozefu Slovákovi nejen ctyri vraždy, ale i další trestné ciny.

Duležitou roli pri nárocném a složitém vyšetrování zlocinu Jozefa Slováka sehrál "modus operandi" (charakteristický zpusob jednání pachatele). Ve všech prípadech se jednalo o ženy v mladém veku 21 - 18 - 18 - 16. Obeti lákal zásadne na odlehlá místa v lese. Po cinu mrtvoly zakrýval vetvemi, kameny nebo trávou ci listím. Všem obetem chybely na nohách boty. Na místa cinu se vracel a snažil se zahladit stopy. Duveru všech žen si získával tím, že se predstavoval jako vysoký policejní dustojník kriminální policie ci kontrarozvedky s tajným a nebezpecným posláním ci príslušníkem Sboru nápravné výchovy. K tomuto úcelu si vyrobil pet ruzných prukazek, které meli prokázat jeho príslušnost k mravnostnímu oddílu ci protiteroristickému komandu. Nechybela mu ani prukazka pražské Krajské prokuratury s jeho fotografií...

V soucasné dobe si Jozef Slovák odpykává trest ve veznici v Ilave.

Generačný čas: 20.7998752594ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)