Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Na vzdelávanie majú nárok

Odsúdení sa môžu vzdelávať pokiaľ o to prejavia záujem. Majú nárok vzdelávať sa aj vtedy ak vo väznici kde sa práve nachádzajú nie je školiace stredisko. Avšak či im to generálne riaditeľstvo umožní záleží od bezpečnostných podmienok :

V súlade s § 10 ods. 2 písm. a) zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa odsúdený prechodne

premiestni na výkon trestu odňatia slobody do iného ústavu s rovnakým stupňom stráženia na návrh

riaditeľa ústavu s cieľom preškoliť odsúdeného v odbornom kurze, absolvovať inú formu vzdelávania

alebo sa zúčastniť športovej alebo kultúrnej aktivity organizovanej zborom. Pre zaradenie do

vzdelávania sú vždy stanovené kritériá, ktoré odsúdený musí spĺňať. Ani vyhlásenie výberového

konania na takéto vzdelanie nezakladá nárok odsúdeného na to, aby ho Zbor väzenskej a justičnej

stráže do neho aj zaradil. Prekážkou môžu byť ďalšie kritériá, napr. bezpečnostného charakteru alebo
aktuálny stav plnenia programu zaobchádzania odsúdeným.

Generačný čas: 8.32295417786ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)