Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Najhoršie väznice

Najstrašnejšie väznice sveta :


26. novembra 2008, Pele mele

Cela s rozmermi dva krát dva metre, vedro a skladacia postel. Nie, nie je to žiadny historický opis, ale súcasný pohlad do jedného z najdrsnejších väzení sveta. Podte sa s nami pozriet na miesta, kde pojem ludská dôstojnost dávno stratil zmysel.

Alcatraz
Alcatraz: USA
Spomedzi všetkých väzení zacneme tým najslávnejším - Alcatrazom. Hoci je pevnost na vode od roku 1963 len prázdnou turistickou atrakciou, jej povest žije dalej. Geografická poloha znemožnovala väznom kontakt s okolitým svetom a prehlbovala v nich pocit izolovanosti, co malo pomáhat udržiavat disciplínu. Spomedzi lokálnych regúl zaujme napríklad pravidlo ticha, co znamenalo, že odsúdenci museli na nariadenie dozorcov niekedy aj celé dni mlcat. Mucivé ticho dohnalo mnohých z nich k šialenstvu. A ak nie to, tak potom vedomie nemožnosti úniku. Hoci, ako nás v jednej z epizód presvedcili známi Borici mýtov, až také nemožné to zas nebolo.

 

Bang Kwan
Bang Kwan: Thajsko
Väznica je známa aj ako „Bangkok Hilton“, co je samozrejme mienene ironicky. Sotva by ste si vedeli predstavit miesto, ktoré má od opisu Hiltonu dalej ako múry Bang Kwanu. Vo väzení je nedostatok personálu, za to kapacity ciel sú prekracované permanentne. Po nástupe na výkon trestu sú odsúdení prvé tri mesiace povinní chodit s putami na nohách. Pre väznov s rozsudkom smrti platí toto pravidlo pocas celého pobytu, až do momentu exekúcie. O jej dátume sa mimochodom odsúdenec dozvedá len dve hodiny pred vykonaním.

La Sante: Francúzsko
Nenechajte sa oklamat vzletným názvom. La Sante má prezývku „pekelná diera“. Je to miesto, kde väzni žijú v betónových celách spolu s potkanmi a všami. Slabší spoluväzni sú automaticky zotrocení silnejšími, a to je len jedno z pravidiel džungle, proti ktorým personál evidentne nenamieta. Vykúpením „z pekla“ je až samovražda, ktorá je tu takmer na dennom poriadku. Za všetko hovoria štatistiky: V roku 2002 si na pôde väznice siahlo na život 122 odsúdených a v roku 2003 stúplo císlo samovrahov na 195.

Petak: Rusko
Väzenie volajú „ruský Alcatraz“. Vo svete má povest miesta, ktoré zlomí aj tú najsilnejšiu vôlu. Pobyt v Petaku odsudzuje všetkých jeho obyvatelov k psychickej deprivácii, co nie je nijak prekvapujúce, ked uvážite tamojšie podmienky. Malé cely sú po dvoch a väzni v nich trávia 22 a pol hodiny denne. Zvyšný cas je vymedzený na „prechádzku“ vo vonkajšej klietke. Väznica povoluje pocas prvých 10 rokov odpykávania trestu dve návštevy (obe po dve hodiny). Väzni majú prísny zákaz cítat knihy. Kto tento zákaz poruší, trávi nasledujúce dva týždne v kobke bez okien.

Katingal
Katingal: Austrália
Katingal bol experiment, ktorý nevyšiel. Väzenie bolo spustené do prevádzky v roku 1975, ale fungovalo sotva dva roky. A ako to vyzeralo vo vnútri? Presne ako v „elektronickej zoo“, tak Katingal prezývali. Väzni boli uzavretí v 40 betónových celách bez okien. Stavba bola schválne navrhnutá tak, aby do budovy neprenikalo prirodzené svetlo a tiež aby bol do nej stažený prístup vzduchu. Katingal mal vlastný zdroj elektriny, ktorý sa ale používal len zriedka. 24 hodín denne v tme malo zabezpecit rýchlejšie „skrotenie“ nebezpecných delikvantov. U mnohých odsúdených sa však v krátkom case prejavili príznaky senzorických porúch. Pamätníci opisovali dni strávené v Kantingale ako „život v ponorke“. Priestory museli uzavriet po množiacich sa obvineniach z nehumánneho zaobchádzania s väznami.

Generačný čas: 9.90796089172ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)