Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Nájomní vrahovia

Jozef Roháč Branislav Adamčo Alojz Kromka Archív niektorých vrážd

Nájomní vrahovia

Môžu byt medzi nami a nemusíme si ich všimnút. Klinický psychológ a SÚDNY ZNALEC ROBERT MÁTHÉ tvrdí, že v každom z nás drieme potenciálny vrah, no profesionálnymi zabijakmi sa stávajú len „vyvolení“.


Nájomní, teda profesionálni zabijaci existujú aj u nás, hoci tí „najlepší“ by sa dali spocítat na prstoch jednej ruky. Patril k nim aj Jozef Rohác, ktorého dlhé roky hladal Interpol a prednedávnom ho zadržali v Prahe. S niekolkými nájomnými vrahmi sa vo svojej dlhorocnej praxi stretol i uznávaný slovenský súdny znalec v oblasti psychológie Robert Máthé. Podla neho sa nájomní vrahovia a nájomné vraždy vyskytujú najmä v organizovanom zlocine, kde odstranujú nepohodlných ludí ci svedkov. „Ide teda o vraždy na objednávku,“ priblížil nám kategóriu nájomných vrážd odborník, ktorý sa súdnoznaleckej práci venuje už od roku 1980.

Akí sú teda nájomní vrahovia a co je ich motiváciou? „Nájomné vraždy spravidla súvisia s organizovaným zlocinom. Niekto si totiž vraždu musí objednat, iný ju dokonale pripravit a uskutocnit. Cielom prípravy je usmrtenie obete, podla možností bez stôp vedúcich k odhaleniu páchatela,“ hovorí Robert Máthé.

„Rozhodne ide o ludí, ktorí disponujú urcitými rozumovými schopnostami, skôr vyššími. Sú to ludia, ktorí dokážu konat chladnokrvne, bezcitne a v záujme vyhovenia objednávky, s motívom fi nancného zisku. Zabíjanie vnímajú nájomní vrahovia ako svoju prácu. Špecifi cké je, že nevraždia len tak, a uspokojuje ich to.“

Profil vraha

Podla Máthého aj fi lmy o nájomných vrahoch, napríklad o slávnom Šakalovi, ukazujú, že takíto ludia musia mat na výkon svojej „práce“ urcité danosti. „Casto ide o ludí s poruchou osobnosti antisociálneho charakteru,“ pokracuje.

„Nie každý môže byt nájomný vrah, no za urcitých okolností je každý z nás schopný niekoho zabit. Nájomní vrahovia, s ktorými som sa vo svojej praxi stretol, nemali za sebou nejakú špeciálnu minulost, teda nepripravovali sa na ‚prácu‘ nájomného vraha vopred. Ale v životnej histórii týchto ludí urcite nájdeme také momenty, ktoré svedcia o tom, že vedia byt agresívni, konat chladnokrvne a podobne. V anamnéze ludí, ktorí už takto vraždili, nájdeme problematické detstvo, napríklad sa už ako deti prejavovali agresívne, mucili zvieratá, podvádzali, bili sa, prejavovali sa v smere vývinu antisociálnej osobnosti.

Takíto ludia väcšinou pochádzajú z problematického rodinného zázemia, v rodine sa vyskytovala agresia, alkoholizmus, deti boli vychovávané bud príliš benevolentne, alebo naopak prísne. Oba tieto extrémy sú riziko,“ konštatuje Robert Máthé. Podla neho sa teda celým životom takéhoto cloveka tiahne cervená nit s prejavmi agresivity, neprispôsobivostou, casto sa už vo veku mladistvých dopúšta trestnej cinnosti.

 

 


Absolútne nenápadní
Nájomný vrah nemôže byt žiadny hlupák, musí ovládat niektoré špecifi cké cinnosti, ktoré sa, samozrejme, musí naucit. „Napríklad používanie zbrane ci výroba bomby, výbušniny. Títo ludia inklinujú k zbraniam, majú s nimi skúsenosti. V socializovanej forme sa výbušninami ci zbranami zaoberajú vojaci z povolania, pyrotechnici. Vrahovia tieto znalosti využívajú vo svoj osobný prospech,“ pokracuje Máthé.

„Clovek takto konajúci musí mat v sebe nejakú predispozíciu, väcšinou poruchu osobnosti. Intelekt majú v podstate dobrý, ale využívajú ho na dobre organizovanú trestnú cinnost. Co sa týka osobnosti, navonok títo ludia nepôsobia ako nájomní vrahovia, pôsobia skôr bezproblémovo. No v nárocných situáciách sa môžu prejavit až neprimerane agresívne.

Tažkí ‚profesionáli‘ však vystupujú pred okolím ako vzorní otcovia, milovníci detí, zvierat, sú nenápadní. Osobne som sa stretol s ludmi, ktorí majú už za sebou nejakú trestnú cinnost, majú v sebe viac agresívnych tendencií, ale zvládajú to. Impulzívny clovek totiž asi nie je dobrým adeptom na nájomného vraha. Profesionáli sa vedia dokonale ovládat. Súvisí to s tým, že vraždu treba dokonale naplánovat, sledovat objekt, jeho zvyky, a vybrat vhodný moment na jej uskutocnenie. Práve v tomto štádiu vrah uplatnuje chladný úsudok.“


Motivácia? Peniaze

Významnú úlohu v trestnom procese vyšetrovania aj nájomných vrážd zohrávajú práve súdni znalci. Psychológovia u obvinených vrahov posudzujú a skúmajú ich intelektuálnu úroven, napríklad súlad nárocnosti trestného cinu s rozumovými schopnostami vraha. Skúma sa aj otázka motivácie, v nájomných vraždách ide spravidla o fi nancný zisk. V našich pomeroch sa dá nájomná vražda objednat vraj už za 150-tisíc korún. Vela, málo? „Dôležitá je otázka perspektívy resocializácie,“ približuje úlohu súdneho znalca Máthé. „Teda, ci trest splní svoj úcel a aká je pravdepodobnost recidívy trestného cinu. V tomto zohrávajú dôležitú úlohu práve intelekt a osobnostné crty. U cloveka s nižším intelektom je možnost nápravy nižšia. Platí však, že nájomný vrah, bez ohladu na intelektuálnu úroven a vzdelanie, obycajne trpí nejakou poruchou osobnosti.“ Zaujímavé je i to, že ženy nájomné vrahyne sa u nás nevyskytujú, skôr sa podielajú na príprave vraždy ci na objednávke.


Každý sa prejaví

„Úlohou súdneho znalca je v podstate podrobná diagnostika psychiky obvineného,“ objasnuje nám svoju prácu Robert Máthé. „Psychológ si preštuduje spis k prípadu, potom s osobou vedie rozhovory, pozorovania. Ak to obvinený odmietne, vtedy nasleduje analýza informácií, ktoré sa nachádzajú v spisovom materiáli, alebo navrhneme súdu, aby sa obvinený podrobil pozorovaniu na psychiatrii. Clovek sa totiž vydrží pretvarovat, môže byt necinný, ale za urcitý cas sa nejako prejaví.“

Generačný čas: 14.3489837646ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)