Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Poberanie dôchodku vo väzení a splácanie pôžičiek

Otázka znie -  jedná sa o dôchodcu, ktorý poberá dôchodok, v dohľadnej dobe by mal prísť papier na výkon trestu, zo svojho dôchodku spláca pôžičky, môže tieto pôžičky splácať aj vo vazení, čo je k tomu treba doložiť, alebo pri nástupe komu je to potrebné nahlásiť, čo si ešte dôchodca platí vo väzení, čo z jeho dôchodkom? 

 

Pri nástupe odsúdeného do výkonu trestu je povinnosťou odsúdeného nahlásiť, že poberá dôchodkovú dávku podľa § 29 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Po nástupe takéhoto odsúdeného oddelenie ekonomiky ústavu nahlási sociálnej poisťovni jeho nástup do výkonu trestu a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže vydá do ôsmich dní rozhodnutie o povinnosti odsúdeného hradiť trovy spojené s výkonom trestu z dôchodku a zašle ho príslušnému orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu. Od doručenia tohto rozhodnutia nie je možné poukazovať dôchodok odsúdeného na účet v banke alebo jeho výplatu v hotovosti.

Príslušný orgán sociálneho poistenia zrazí trovy výkonu trestu z dôchodku odsúdeného a pošle na účet ústavu, kde sa odsúdený nachádza a zároveň pošle zvyšok jeho dôchodku poštovou poukážkou do ústavu, kde sa mu zaslaný dôchodok pripíše na konto.

Ak odsúdený spláca pôžičky na základe „dohody o zrážkach zo mzdy“, po jeho nástupe do výkonu trestu predloží oddeleniu ekonomiky dohodu o zrážkach zo mzdy a pracovník oddelenia ekonomiky dohodu zaeviduje. Následne sa po rozúčtovaní jeho dôchodku budú automaticky vykonávať zrážky na všetky jeho zaevidované pohľadávky.

 Informácie týkajúce sa výkonu väzby a výkonu trestu môžu žiadatelia získať priamo v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Telefonické, e-mailové kontakty a poštové adresy organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže je možné nájsť na internetovej stránke www.zvjs.sk.

 

Mgr. Peter Bubla

Ministerstvo spravodlivosti SR

Generačný čas: 17.019033432ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)