Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Právo obvineného telefonovať z väzby

  

Telefonovanie obvineného upravuje Zákon o výkone väzby v znení zákona a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Obvinený má právo dvakrát za mesiac v prítomnosti príslušníka zboru telefonovať 15 minút v čase určenom v ústavnom poriadku z telefónneho automatu umiestneného v ústave. Pritom sa vyžaduje predchádzajúci súhlas orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže pri udelení súhlasu vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní. To neplatí pre telefonovanie obvineného s obhajcom. S obhajcom môže obvinený telefonovať aj častejšie ako dvakrát za mesiac.

Obvinený môže telefonovať obhajcovi a najviac piatim blízkym osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Obvinený predkladá žiadosť o telefonovanie orgánu činnom v trestnom konaní alebo súdu prostredníctvom službukonajúceho príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Obvinený môže telefonovať v rámci jedného predvedenia najviac 15 minút; obvinený môže telefonovať ktorejkoľvek z piatich povolených osôb, alebo aj všetkým povoleným osobám a obhajcovi. Obhajcovi môže obvinený telefonovať najviac raz za 7 dní; v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti môže riaditeľ ústavu povoliť obvinenému telefonovať obhajcovi aj častejšie. Obvinenému, ktorý nepretelefonuje celých 15 minút, sa tieto do ďalšieho telefonovania neprenášajú. Náklady spojené s používaním telefónu znáša obvinený.

Ústavný poriadok v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach upravuje telefonovanie pre obvinených tak, že obvinení majú prístup k telefónnemu automatu počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod. Počas víkendu je to od 08:00 hod. do 12:00 hod.

 

Mgr. Peter Bubla

Generačný čas: 13.5459899902ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)