Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Zatknutie v zahraničí

ČO ROBIT Ked vás na cestách zatknú

22.10.2008


Ste na dovolenke. Užívate si more, kocháte sa krajinou alebo obdivujete historické pamiatky a zrazu sa pred vami objavia policajti, ktorí vám dajú na ruky putá a odvezú vás do väzenia.

Radi by ste sa dozvedeli aspon dôvod zatknutia, ale policajti hovoria cudzou recou, ktorej nerozumiete a akékolvek snahy o komunikáciu vašim jazykom sú neúspešné. Márne rozmýšlate, ako požiadat o prekladatela. Nepríjemna predstava, ale dost reálna.

V takejto situácii sa môže ocitnút každý z nás, preto je dobré vediet niekolko základných obcianskych práv garantovaných viedenskou dohodou, ktorá platia na celom svete:

• právo nevypovedat
• právo na právneho zástupcu
• právo na prekladatela
• právo si zatelefonovat

Žial, nie v každej krajine sú tieto základné práva akceptované. Jedným z dôvodov vášho zatknutia môže byt napríklad požitie psychotroných alebo omamných látok. Ak vás zatknú v takom Chorvátsku kvôli fajceniu jointa, môžete podla nového zákona rátat s trestom odnatia slobody až do výšky piatich rokov. Pokial vás pristihnú pri predaji drog, caká vás až pätnástrocné väzenie.

V každom prípade sa tiež pokúšajte spojit s príslušnou slovenskou ambasádou, ktorá vám môže poradit ako postupovat dalej. O jej sídle a aktuálnych informáciách z príslušnej krajiny sa docítate na internetovej stránke Ministerstva zahranicných vecí SR alebo Dromedar-a

Co pre vás môže spravit konzulát SR

Medzi hlavné funkcie konzulárnych oddelení zastupitelských úradov SR v zahranicí patrí pomoc obcanom SR, ktorí sa ocitli v núdzi. Konzulárne oddelenia zastupitelských úradov Slovenskej republiky v zahranicí zabezpecujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc obcanom SR, ktorí sa v zahranicí ocitli v núdzi:

 

asistencia pri vybavovaní dedicstva v zahranicí
asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach obcanov SR v zahranicí
riešenie problematiky trestnej cinnosti obcanov SR v zahranicí.
Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justicných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských obcanov v zahranicí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpecenia svojej zahranicnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Co môže konzul urobit

 

vydat náhradný cestovný preukaz pre obcana SR na návrat do SR
kontaktovat príbuzných alebo známych, ktorí môžu obcanovi SR poslat peniaze, poradit, ako peniaze poslat
odporucit služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom
odporucit služby miestnych lekárov alebo tlmocníkov
informovat najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporucit nevyhnutné postupy
kontaktovat obcanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podat o nich správy príbuzným
na základe znalosti miestnych pomerov poradit ako postupovat vo vyššie uvedených a podobných situáciách
v prípade potreby sprostredkovat adresy charitatívnych organizácií (noclah, strava)
sprostredkovat styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi cinnými v trestnom konaní
osvedcit pravost kópii, listín, podpisov, peciatok;


POZOR! Podla platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby úctované príslušné správne poplatky.

Ak sa nachádzate v krajine kde Slovensko nemá ani velvyslanectvo, ani konzulát nezabudnite, že patríme do Európskej Únie, kde je mimo SR aj dalších 26 krajín. Vyberte si velvyslanectvo alebo konzulát ktoréhokolvek clenského štátu EÚ (najlepšie takého, ktorého jazyk ovládate) a požiadajte o nutnú pomoc tam. Potrvá to o nieco dlhšie, ale urcite vás neodmietnu.

 

Zdroj/autor: mzvsr,drom

Generačný čas: 7.0059299469ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)