Penzión & Restaurant Mária
TOPlist

Zosieťovanie podobných OZ

 

Našim cieľom je v tejto sekcii vytvoriť vzájomné prepojenie medzi občianskymi združeniami, ktoré majú podobné zameranie, ale pritom sa nachádzajú v iných častiach Slovenska, takže ľudia si tu nájdu čo potrebujú.

NEPREHLIADNITE !!!

- pre BEŽNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV : nižšie sú stručne opísané aktivity mimovládnych združení, ktoré pomáhajú väzňom a ich rodinám, takže môžu pomôcť aj práve Vám.

- pre MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE : tu Vám ponúkame bezplatne priestor prelinkovania na Vašu organizáciu pokiaľ sa zaoberáte podobným životným poslaním ako my. 

 
  1., Kontakt na Občianske združenie zamerané na pomoc väzňom v Hrnčiarovciach nad Parnou :

http://www.ainkarim.sk/

Členovia nášho občianskeho združenia chodievajú už šesť rokov pravidelne raz do mesiaca k odsúdeným do väznice v dedinke Hrnčiarovce nad Parnou pri Trnave. Stretávajú sa s nimi na spoločnom programe, diskutujú na rôzne témy, pomáhajú im rozvíjať svoje schopnosti a následne sa úspešne zaradiť do spoločnosti. Aktivity pebiehajú pod projektom s názvom Dajme šancu začať odznovu.

Niekoľkokrát do roka pripravujeme a zúčastňujeme sa odborných sociálno-psychologických tréningov pre dobrovoľníkov, ktoré sú zamerané na ich rozvoj osobnosti a sociálnych zručností. Týmto chceme prispieť k zvýšeniu kvality dobrovoľníckej práce. Víkendové tréningy prebiehajú formou kreatívnej skupinovej práce a zážitku na sebe.

Veľa ľudí v meste Šamorín pozná náš projekt 3R - Radosť Rozdávaním Rastie. Je to zbierka potravín, hygienických a školských potrieb, hračiek, kníh organizovaná v predvianočnom čase. Súčasťou projektu sú aj návštevy v rodinách sociálne núdznych a roznášanie pripravených balíčkov z nazbieraných vecí. K projektu patrí odborný seminár, na ktorom sa stretávajú odborníci z rôznych vedných disciplín a vymieňajú si navzájom skúsenosti a vedomosti z oblasti práce s ľudmi v sociálne nepriaznivej situácii.

Ako sme už napísala, našou víziou a snom je budovať centrum Dom prijatia. Snívame o chránenom mieste pre poskytovanie odbornej pomoci ľuďom, ktorí sú v akejkoľvek kríze, o priestore pre zmysluplné trávenie voľného času – posedieť si pri šálke teplého čaju, pozrieť si hodnotné filmy a diskutovať o rôznych aktuálnych témach, o tvorivých dielňach, v ktorých by sa modelovalo z hliny, maľovalo na sklo a vyrábali by sa drobné výrobky pre potešenie. V našich predstavách je aj vytvorenie malej galérie obrazov, obrázkov a rôznych výrobkov, v ktorej by boli prezentované diela našich škôlkarov, žiakov zo ZŠ, detského domova. Dom prijatia, v ktorom by bol priestor pre usporiadanie rôznych seminárov, kurzov, duchovných cvičení, školení a doučovania. V Dome prijatia bude aj miesto pre odbornú sociálnu, psychologickú a duchovnú pomoc formou poradenských a terapeutických služieb. Chceli by sme vybudovať takýto komplex, ktorý by bol určený nielen ľuďom zo Šamorína ale aj jeho okolia.

Vieme, že je to otázka niekoľkých rokov, no všetko začína túžbou a rozhodnutím a my sme už vykročili.

 

 

2., Kontakt na sociálne poradenstvo a pomoc pre rodiny s členom vo ( alebo ) po výkone trestu :

 

http://www.assp.sk/files/letak_alcatraz.jpg - koordinátorka projektu Alcatraz : Mgr. Lenka Suchá, lenka.sucha@assp.sk  , 0907 685 554

 

Týmto rodinám, spadajúcim pod BSK, ponúkame sociálne poradenstvo či už v našich priestoroch, alebo tzv. „terénne sociálne poradenstvo“ – ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžte, alebo nechcete prísť k nám, môžeme sa dohodnúť na stretnutí priamo u vás doma.

Konkrétne Vám ponúkame :

* pomoc s vybavovaním dokladov a „zorientovaní sa“ na úradoch
* spoločné vytvorenie „životného programu“ prvých mesiacov po prepustení (hľadanie zamestnania, vzťahy v rodine...)
* tréningy sociálnych zručností ( komunikácia, riešenie konfliktov, písanie životopisu... + vaše návrhy)
* iné (čokoľvek vás napadne a zhodneme sa na užitočnosti a odôvodnenosti tohto návrhu, budeme sa ho snažiť zrealizovať)

Všetky naše služby poskytujeme ZADARMO!

Pre viac informácií volajte alebo mailujte..!!! Kontakt na našu webstránku : www.assp.sk

 02/52 73 37 97 – vždy v utorok od 8:00 do 16:00 – dovoláte sa priamo pracovníkovi do ASSP

02/ 59 10 09 17, alebo mobil: 0917 277 227 – každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 – dovoláte sa koordinátorke, ktorá vás nakontaktuje na pracovníka ASSP ( na tieto čísla volajte v prípade, že nemôžte volať v utorok)

 

3. Kontakt na neziskovú organizáciu Edukos :  www.edukos.sk

EDUKOS - Konzultačné a informačné centrum, Dolný Kubín

 • tvorba a realizácia projektov neinvestičného charakteru
 • lektorská a konzultačná činnosť
 • poskytovanie sociálno-právneho poradenstva
 • vzdelávacia, osvetová a publikačná činnosť
 • realizácia aktivít v oblasti prevencie voči sociálno - patologickým javom so zameraním na postpenitenciárnu starostlivosť, prácu s nezamestnanými a hendikepovanými klientmi
 • zhromažďovanie odbornej domácej i zahraničnej literatúry

Na tejto stránke nájdete:

 • informácie o KIC EDUKOS
 • Informácie o zrealizovaných projektoch:
  • Národný projekt VII B  - Chceš byť „in“? Tak sa čiň!
  • Grundtvig – Iná cesta
  • EQUAL – Šanca odsúdeným
  • SOP ĽZ – Kvalitní projektoví manažéri pre Oravu
  • Dobrá služba klientovi
  • Program zdravého životného štýlu a osobného rozvoja pre ženy v Dolnom Kubíne
  • Metóda VIT v práci s mnohoproblémovou rodinou
  • Orawa
  • Život na slobode a Nový život na slobode
  • Implementácia fiškálnej decentralizácie na Slovensku
  • Podpora miestnej samosprávy v krajinách Višegrádskej štvorky
  • Nová cesta (Úrad vlády 2008)
  • Šanca (VÚC Žilina 2008)
  • Cesta do života
  • Život bez predsudkov
 • Informácie o službách, ktoré konzultačné a informačné centrum poskytuje


Generačný čas: 11.7928981781ms, CMS system created by mr.Puetro (www.puetro.net)